© Rootsville.eu

Junior Watson & Mitch Kashmar (US)
Blues
Missy Sippy Gent (01-05-2018)

reporter & photo credits: Paul J.(NL+F)

info band: Junior Watson - Mitch Kashmar
info club: Missy Sippy


© Rootsville 2018


Voor zijn Europese tournee wordt de harmonica-speler Mitch Kashmar vergezeld doore drummer Andrew Guterman en bassist Bill Stuve en uiteraard ook door gitarist Junior Watson, beide voormalige leden van de Mighty Flyers van Rod Piazza (Bill ook). Junior Watson was een van de stichtende leden in 1980, met wie hij tot 1990 speelde. Ze bieden een moderne 'West-Coast jump-blues'. Junior speelde na 1990 bij Canned Head en daarna zijn er talloze samenwerkingen, waaronder met William Clarke, James Harman, Charlie Musselwhite en John Nemeth. Zijn invloeden dateren van Robert Jr Lockwood en Guitar Slim. De cultus van Blues zit in zijn genen.

Mitch Kashmar deelde het podium met bluesreuzen zoals Jimmy Witherspoon, Lowell Fulson, Pee Wee Crayton en John Lee Hooker. Hij maakte zich echt bekend als een onafhankelijke kunstenaar aan het begin van het 3de millennium en werd genomineerd voor de Blues Music Awards in 2006 en 2007. Zijn samenwerking met Junior is zoals je zit al heel oud. In 2008 stondl Mitch op het podium in de Royal Albert Hall in Londen met Eric Burdon & War voor een historische ontmoeting.

Vanavond op 1 mei 2018 wordt het concert in Gent georganiseerd door onze twee Belgische 'bluesmen' Tiny 'Legs' Tim en Guy Verlinde in de mooie club Missy Sippy van Marie. De twee geweldige heren van Blues Junior en Mitch geven ons onvergetelijke momenten. Stukjes van Mitch laatste album "West Coast Toast", waarin hij eer betuigt aan wijlen Candye Kane.

Het begint meteen met een instrumentale nummer. Junior nam zijn "Les Paul" in handen voor deze eerste set, en Mich heeft een prachtige collectie Harmonica's die elk gemarkeerd zijn met de letters voor elke toon. Dan brengen ze ons heel goede, met "Too Many Cooks". Mich wil ons aan het lachen brengen en vertelt ons dat McDonalds vervolgens een nieuwe Burger heeft. Er alleen lippen, dus hij heette "Mick Jagger". Ze spelen "Young Girl" in het tempo van een goede "mid/slow", een jump bluesje. Mitch voltooid de eerste set en neemt de tijd om zijn whisky te nemen « Whiskey Drinkin 'Woman', een nummer uit 2008.

De tweede set volgt vlug met een setlist samengesteld door Mich tijdens de pauze. Beginnen doen ze met "Nickels & Dimes" van 2005 da tje kan terug vinden op een Delta Groove-album met dezelfde naam. Dan wisselt Jr. Gibson zijn Fender op "Gettin'Drunk". Na een geweldig stuk Jimmy Rodgers is het de beurt aan "Evil Man (Blues)" een nummer dat voor deze avond wordt opgedragen aan Bill Stuve, die ons tijdens het concert zal belonen met twee uitstekende bass solo's. Net als de jonge drummer Andrew Guterman die ons al zijn talent toont in ook twee solo's, ondanks dat hij op zijn eerste Europese tournee is.

Junior Watson neemt vervolgens voor de tweede keer de tijd voor twee nummers inclusief een uitstekende "Special Lesson Number One" een ode aan militaire dienst. Ze spelenook nog "Who" van "Crazy Mixed Up World" en "Sweet Lovin 'Mama" en sluiten af met het geweldige instrumentale nummer "West Coast Toast" van Mich's nieuwste CD "Cannodlin". Speciale vermelding voor Jan en Tim respectievelijk aan het geluid en de lichten, gefeliciteerd door Mich die enthousiast was over hun werk. Een zeer mooie avond, zeer levendig waarbij iedereen naar huis ging met in hun hart de onweerstaanbare jump blues van Junior, Mitch, Bill en Andrew.

Texte Français

Pour sa tournée européenne, l'harmoniciste Mitch Kashmar est accompagné par le batteur Andrew Guterman et surtout le bassiste Bill Stuve ainsi que le guitariste Junior Watson, tous deux anciens membres des Mighty Flyers de Rod Piazza (Bill également). Junior Watson en est un des membres fondateurs en 1980, avec lesquels il joue jusqu’en 1990. Ils fournissent un « West-Coast jump-blues contemporain ». Junior a joué avec Canned Head peut après 1990 et ensuite ses collaborations sont nombreuses, notamment avec William Clarke, James Harman, Charlie Musselwhite et John Nemeth. Ses influences remontent à Robert Jr Lockwood et Guitar Slim. Le culte du Blues est dans ses gênes.

Mitch Kashmar a partagé la scène avec des géants du blues tel que Jimmy Witherspoon, Lowell Fulson, Pee Wee Crayton et John Lee Hooker, pardon du peu. Il s’est vraiment fait connaître comme artiste indépendant vers le début du 3ème millénaire et a été nominé au Blues Music Awards en 2006 et 2007. Sa collaboration avec Junior est comme vous le voyez très ancienne. En 2008 Mitch sera même sur les planches du Royal Albert Hall de Londres avec Eric Burdon & War pour une réunion historique.

Ce soir premier Mai 2018, le concert est organisé à Gand par nos deux « bleusmen » belges Tim et Guy dans le beau club Missy Sippy de Marie qu’elle tient d’une main ferme mais super sympa. Les deux grands messieurs du Blues Jr et Mitch nous servent des moments inoubliables. Des morceaux de son dernier opus « West Coast Toast » où il rend notamment hommage à la regrettée Candye Kane.

Cela part sur les chapeaux de roue avec un petit instrumental. Junior a pris sa « Les Paul » en main pour ce premier set, et Mich possède une belle collection d’armo marqué chacun des lettres pour chaque ton. De suite ils nous cuisinent du très bon, avec «Too Many Cooks ». Mich a envie de nous faire rire et nous raconte qu’au McDo à côté il est tombé sur un nouveau Burger. Il n’y a que des lèvres dit-il donc on l’a appelé « Mick Jagger ». Ils jouent « Young Girl » au tempo bien rythmé en « mid/slow », Mademoiselle jump avec le solo de Jr. Ce dernier prend les commandes pour deux « tracks » puis Mitch termine le premier set avec toutes les façons de prendre son whisky « Whiskey Drinkin’ Woman » titre de 2008.

Le deuxième set suit parfaitement la set liste composée par Mich pendant le break. Début avec «Nickels & Dimes » titre de 2005 sur un album Delta Groove du même nom. Ensuite Jr. abandonne Gibson pour Fender sur « Gettin’Drunk ». Après un superbe morceau de Jimmy Rodgers, c’est au tour de « Evil Man (Blues) » décerné pour la soirée à Bill Stuve qui nous gratifiera de deux superbes soli de basse au long du concert. Tout comme le jeune batteur Andrew Guterman qui nous montre tout son talent en deux soli malgré qu’il soit sur sa première tournée européenne.

Jr Watson prend alors les commande une seconde fois pour deux morceaux dont un superbe « Special Lesson Number One » une ode au service militaire (garde à vous !!). Ils joueront encore « Who » extrait de « Crazy Mixed Up World » et « Sweet Lovin’ Mama » puis donneront tout en rappel dans « Cannodlin’ » le grand instrumental du dernier cd de Mich « West Coast Toast » Mention particulière pour Jan et Tim respectivement au son et lumières, félicités par Mich qui ne tarissait pas d’éloges en leurs faveurs.

Une bien belle soirée, vivante au possible où chacun est retourné chez lui avec dans le cœur le jump blues irrésistible de Jr., Mitch, Bill et Andrew.