© Rootsville.eu

DLB on Stage Festival #9
Power Shake (B) - Wille & The Bandits (UK) - The Bluesbones (B) - Calling Out The Dogs (B)
Devant-Les-Bois (Mettet)(12-03-2018)

reporter & photo credits: Freddie

texte Français: Paul J.

info organisation: DLB on Stage


© Rootsville 2018


Sinds enkele jaren zetten de mensen van de organisatie van 'DLB on Stage' dit vredige Waalse dorpje twee maal per jaar in vuur en vlam. In het najaar is er het kleine 'indoor' broertje van dit gezellige festival maar in mei gaat het dak er hier volledig af en staan alle ogen in de omtrek gericht op de festivaltent aan de lokale kerk. De kerkelijke vader van dit plaatsje (voor zover er hier nog eentje is) moet dan ook inbinden voor deze 'Let's Rock 'n' Blues' en zo bestaat de avondviering op zaterdagavond uit een dosis stevige blues 'n rock. In deze 'voorstad' van Mettet staat ook dit jaar, en meer bepaald op 12 mei, alles weer in het teken van de blues.

De organisatie bestaat uit de youngsters Margeaux en Loli bijgestaan par les connaisseurs plus âgés Françoise en Michel ;-). Het is reeds de vierde keer op rij dat ik naar deze regio kom af te zakken maar de ervaring leert me dat het hier ieder jaar meer intenser wordt en zo koos ik dit jaar om enige veiligheid in te lassen. Met het 'openbaar vervoer' tot hier komen is quasi onmogelijk en omdat ik geen verschillende mandaten bekleed reserveerde ik een plaatsje bij de 'Chauffeur Blues Vic'. Met de 'Gevarenwinkel Express' richting Devant-Les-Bois' dus. Zelfs aan een camping was gedacht en dus installeerden we ons maar meteen op één van de beste plaatsjes.

Langs de rode loper de tent in en met al onmiddellijk de eerste 'pintjes' in aanslag. De opening rond 06.30PM is voorbehouden voor 'Calling Out The Dogs'. Geen zachtaardige schoothondjes maar stevige kuitenbijters uit Brussel. Deze musiciens Bruxellois bestaan uit Caroline Ronsmans (vocals), Valentin Vital (guitars), Bertrand Werbrouck (harmonica), Samuel Volan (bass) en Albert "Al" (drums). Dit vijftal leerde elkaar kennen tijdens plaatselijke jamsessies en besloten zo om in 2014 om deze 'Calling Out The Dogs' op te richten. Ze laten zich beïnvloeden door diverse muziekstijlen en mixen rock 'n roll, funk, jazz en NOLA tot hun eigen sound.

Wat meteen opvalt bij zangeres Caronline is de juiste attitude en met 'Sweet 39' vliegen deze youngsters er al meteen stevig in. Blues met een hoge dosis rock en zelfs voor een streepje punk zijn ze niet vreemd. Een zeer energieke set waarbij ook harper Bertrand meer dan een duit in het zakje doet. Met nummers als 'Movin' On' en 'So Low Down' weten deze Brusselse jongeren de juiste balans te vinden tussen rock en bluesrock, een band om zeker en vast in het oog te houden... Who let the dogs out?

Al meteen daarna richten we onze aandacht naar de grote kanonnen met als volgende band op de affiche 'The Bluesbones'. Uiteraard is het moeilijk bij te houden hoe dikwijls we Nico, Stef, Edwin, Geert en Koen al aan het werk hebben gezien. Blijkt toch dat hier onder de taalgrens nog een aanzienlijke prospectie ruimte open ligt en dus werk aan de winkel. Hun laatste aantreden hier in 'Devant-Les-Bois' dateert van het bluescafé van Radio 21. Met de toch enigszins blues(rock) van deze 'Bluesbones' merken we toch op dat we hier vandaag stevige kost voorgeschoteld krijgen.

De Hammond grooves van Edwin maken meteen dat de tent hier volumineus wordt gevuld. Een sound die de buitenkampeerders meteen de ingang lieten opzoeken.M et nog maar pas hun nieuwe album 'Chasing Shadows' (album report) dat uit de startblokken is geschoten zullen onze Waalse vrienden hier meer dan waarschijnlijk kennis mee maken. Vorig weekend kon je hen nog aanschouwen op 'Moulin Blues' en voor enkele Nederlanders was dit zo meegevallen dat ze ook hun vakantie hier in Wallonië ervoor wilden onderbreken. Ook deze noorderburen zijn aan de geschiedenis van hun 'Oyen Blues' aan het werken, een festival dat dit jaar zal plaatsvinden op 21 juli.

De sterke ritmesectie met Geert en Koen weten perfect hoe ze de andere 'Bluesbones' moeten aansturen. De combinatie van Edwin's grooves en de gitaarlicks van Stef worden tot de perfecgie gedreven door blues shouter Nico. Hun opener vanavond is tevens ook de opener op het nieuwe album en dit stemt iedereen meer dan tevreden. 'Romance For Rent' en het door Edwin geschreven 'Betrayal' maken dat de lippen gekluisterd blijven aan het podium. Een band die staat als rots in de branding in onze eigenste blues geschiedenis kan ook niet voorbij ouder werk en met een vrolijke uptempo deuntje als 'Find Me A Woman' en als afsluiter is er nog het bijna obligate 'Devil's Bride'.

Gelukkig is hier in 'Devant-Les-Bois' nog geen sprake van de avondklok en zo kunnen we ons om 09.30PM opmaken voor de absolute headliner van deze 'Let's Rock 'n' Blues'. Alvorens de Brexit een feit wordt hebben deze 'bandits' nog vlug het kanaal overgestoken. 'Wille & The Bandits' kwamen in 2015 hier in België langs de grote poort binnen toen ze plotseling op de affiche van 'Blues Peer' kwamen te staan. In 2013 werden ze al opgemerkt op 'Gouvy' waar ook hun 'Live' album opnamen en in 2014 stonden ze met regelmaat bij onze noorderburen op het podium. Een blend van stevige blues die ook in de smaak viel van Françoise en last but not least ook bij Michel. Hun Britse blues zou zeker en vast ook niet misstaan op 'Roots & Roses' wegens het duidelijk aspect rootsrock aanwezig in hun muziek. Dit trio komt uit de buurt van Cornwall en bestaat uit Wille Edwards, Andrew Naumann en Matt Brooks, en maakten op 23 april ll. nog de 'Spirit in Verviers' onveilig.

Hun inspiratie haalden ze zowel bij Ben Harper als bij Jimi Hendrix. Sinds hun optreden op 'Blues Peer' is er zekere eigenheid ingeslopen in de band. Hun dubbel album 'Living Free' is ook nog maar recent bij de platenboer aangekomen en maken deze 'Wille & The Bandits' zonder meer het beluisteren waard. De samenhorigheid op het podium van dit trio en de diversiteit in hun muziek maken het zonder meer tot een meer dan geslaagde combinatie. Van enigszins stevige bluesrock die soms wel richting rock uitgaat komen ze zo plots uit bij 'Black Magic Woman' van hun landgenoot Peter Green.

Ook Wille & The Bandits' brengen 'So Low Down' maar dan weer totaal anders. Hun intermezzo als 'acoustic band' scoort bij mij zelfs heel hoog maar hun instrumentale afsluiter, alsof het hier een LP versie betreft uit de 70-tiger jaren, doen zelfs een 'Pink Floyd' rooie oortjes krijgen. Uiteraard hoeft Margeaux niet al te fel aan te dringen voor een bisnummer. Straffe kost!

11.30PM en tijd om de laatste band aan te kondigen. 'Power Shake' leerde ik een eerste keer kennen op Roots & Roses editie 2017. Deze rockers bestaan uit Fred Janus (vocals, harmonica), Jonathan Blondel (doublebass), Antoine Olivier (drums) en Jérôme Rasson (guitar). Zeker voor deze laatste is het hier een beetje thuis komen want Jérôme stond hier vorig jaar met zijn wervelende 'Rockin' 'n Drinkin' Guys' nog op het podium van 'DLB on Stage'. Als we het over Wallonië hebben kunnen we stellen dat ook deze 'Power Shake' locals zijn al ligt 'Tournai' hier toch nog wel een eindje vandaan.

'Power' kan je meteen als rode draad stellen want als is het al bijna nacht toch komt deze band bijzonder krachtig uit de hoek. Hun naam ontleenden ze niet aan een of ander proteïne drankje maar gewoon aan een nummer van de rootsrockers 'The Paladins'. Je zou haast gaan zeggen dat ze zelf wel fan zijn dus, Doornik meets San Diego maar dan met een psychedelisch kantje zoals hun 'Boogie House'.

Een eerder pyschologishe intro maken dat er op mascotte 'Geraldine' een smile tevoorschijn komt. Good Mojo dus en al meteen met het daaropvolgende 'You Got' staat de tent alweer in lichterlaaie. Met een viertal als dit gebeurt er altijd wel iets op het podium. Het energieke dat uitstraalt van frontman Fred Janus en guitarblender Jérôme Rasson maken dat ze perfect op elkaar zijn afgesteld . Als 'The Bluesbones' nog enigszins prospectie kunnen doen in Wallonië telt dit zonder meer ook voor deze Power Shake, maar dan richting Vlaanderen. Met een mix van roots en blues is hun muziek gewoonweg onweerstaanbaar te noemen. Let's Power Shake' tonight!

De 'After Party' daar heeft 'Turtle Boogie' dan weer het laatste woord mee en slepen wij onszelf richting camping. Morgenstond heeft goud in de mond en 'chef' Vic kwam aanzetten met spek en eieren, wat wil een mens nog meer...een pintje? :-( CU

Texte Français (Paul J.)

Depuis plusieurs années, les gens de l'organisation "DLB on Stage" mettent le feu à ce paisible village wallon deux fois par an. À l'automne, il y a le petit frère «indoor» de ce festival amusant, mais en Mai, le toit est complètement terminé et tous les yeux sont concentrés sur la tente du festival près de l'église locale. Le père ecclésiastique de ce lieu (pour autant qu'il y en ait un ici) doit aussi se lier à ce 'Let's Rock' n 'Blues' et donc la soirée du samedi soir consiste en une dose de blues solides. Dans cette «banlieue» de Mettet, cette année, et plus précisément le 12 mai, tout est à nouveau dominé par le blues 'n rock.

L'association se compose des jeunes Margeaux et Loli assistés par les connaisseurs plus âgés Françoise et Michel ;-). C'est déjà la quatrième fois de suite que je viens dans cette région, mais l'expérience me montre que ça devient de plus en plus intense chaque année et j'ai donc choisi cette année d'introduire une certaine sécurité. Avec le 'transport public' venir ici est presque impossible et parce que je n'ai pas d’autre choix, j'ai réservé une place au 'Chauffeur Blues', Vic. Avec le 'Gevarenwinkel Express' direction Devant-Les-Bois '. Même un camping était organisé et nous nous sommes immédiatement installés dans l'un des meilleurs endroits. 

Le tapis rouge est déroulé dans la tente et immédiatement les premières choppes sont attaquées. L'ouverture vers 18h00 est réservée à 'Calling Out The Dogs'. Pas de petits chiens mais des veaux vigoureux provenant de Bruxelles. Ces musiciens Bruxellois se composent de Caroline Ronsmans (voix), Valentin Vital (guitares), Bertrand Werbrouck (harmonica), Samuel Volan (basse) et Albert "Al" (batterie). Les cinq ont appris à se connaître lors de jam sessions locales et ont décidé en 2014 de mettre en place ces 'Calling Out The Dogs'. Ils sont influencés par différents styles musicaux et mélangent rock'n'roll, funk, jazz et NOLA avec leur son personnel.

Ce qui frappe immédiatement avec le chanteur Caroline, c'est la bonne attitude et avec 'Sweet 39' ces jeunes sont déjà très forts. Du Blues avec une forte dose de rock et même une pincée de punk ne sont pas étranges. Un ensemble très énergique dans lequel Harper Bertrand met également plus d'un cent dans le sac. Avec des chansons comme 'Movin' On 'et' So Low Down ', ces jeunes Bruxellois savent trouver le juste équilibre entre le rock et le blues rock, un groupe à surveiller...who let the dogs out?

Immédiatement après, nous concentrons notre attention sur les grosses cylindrées, avec le groupe suivant sur l'affiche 'The Bluesbones'. Bien sûr, il est difficile de savoir à quelle fréquence nous avons vu Nico, Stef, Edwin, Geert et Koen au travail. Il s'avère qu'il existe encore un espace de prospection considérable sous la frontière linguistique et il y a encore de nouveaux endroits à prospecter. Avec le peu de blues (rock) de ces 'Bluesbones' nous remarquons encore qu’on va nous présenter un bon plat de résistance, ici aujourd'hui. Leur dernière apparition ici à 'Devant-Les-Bois' date du blues café de Radio 21.

Les touches Hammond d'Edwin rendent immédiatement la tente volumineuse. Un son que les campeurs de plein air ont immédiatement mis à la disposition de l'entrée. Avec leur nouvel album "Chasing Shadows" (reportage d'album) qui a été tourné depuis les starting blocks, nos amis wallons vont probablement se familiariser avec. Le week-end dernier, on pouvait encore les voir au 'Moulin Blues' (NL) et pour certains hollandais c'était tellement mauvais qu'ils voulaient aussi interrompre leurs vacances ici en Wallonie. Ces voisins du nord travaillent également sur l'histoire de leur «Oyen Blues», un festival qui aura lieu cette année le 21 juillet. 

La section rythmique forte avec Geert et Koen sait parfaitement comment contrôler les autres 'Bluesbones'. La combinaison groove d'Edwin et des riffs de guitare de Stef est dirigée à la perfection par « Blues Nouter ». Leur ouverture ce soir est aussi l'ouverture sur le nouvel album et tout le monde est d'accord et plus que satisfait. 'Romance For Rent' et 'Betrayal' écrits par Edwin signifient que les lèvres restent attachées à la scène. Un groupe qui se tient comme un roc dans le surf, dans notre propre histoire de blues ne peut pas passer plus de temps et avec un tempo joyeux comme "Find Me A Woman" et pour finir, il y a le "Devil's Bride" presque obligatoire.

Heureusement, il n'y a pas de question de couvre-feu ici à 'Devant-Les-Bois' et c'est ainsi que nous pouvons nous préparer à 21h30 pour la tête d'affiche absolue de ce 'Let's Rock' n 'Blues'. Avant que le Brexit ne devienne un fait, ces «hors la loi» ont rapidement traversé la Manche. 'Wille & The Bandits' sont entrés en Belgique par la grande porte en 2015, quand ils sont apparus soudainement sur l'affiche du festival de 'Peer'. En 2013, ils s’étaient déjà fait remarquer au festival de « Gouvy » où ils ont enregistré leur album 'Live' et en 2014 ils étaient régulièrement sur scène avec nos voisins du nord. Un mélange de blues solides qui a également été apprécié par Françoise et, last but not least, Michel. Leur blues britannique ne serait certainement pas hors de propos sur 'Roots & Roses' à cause de l'aspect clair de « rootsrock » présent dans leur musique. Ce trio vient des environs de Cornwall et se compose de Wille Edwards, Andrew Naumann et Matt Brooks, et a donné récemment une belle prestation au « Spirit of 66 » de Verviers, ce 23 avril.

Ils ont été inspirés à la fois par Ben Harper et Jimi Hendrix. Depuis leur performance sur 'Blues Peer', une certaine identité s'est glissée dans le groupe. Leur double album 'Living Free' est également arrivé récemment dans les bacs et fait que ces 'Wille & The Bandits' valent la peine d'être écoutés. La convivialité sur scène de ce trio et la diversité de leur musique en font une combinaison plus que réussie. D'un blues rock un peu lourd qui va parfois au rock, ils jouent soudainement un 'Black Magic Woman' de leur compatriote Peter Green. 

Aussi Wille & The Bandits livrent un « So Low Down » complètement différent. Leur intermezzo en tant que «groupe acoustique» obtient même des notes très élevées avec moi, mais leur fermeture instrumentale comme s'il s'agissait d'une version LP des années soixante-dix, même des oreilles roses «Pink Floyd». Inutile de dire que Margeaux n'a pas besoin d'appuyer trop fort pour un bis. Très cher!

23h30 et l'heure d'annoncer le groupe vedette "Power Shake". Je les ai rencontrés pour la première fois à l'édition 2017 de Roots & Roses. Ces rockers sont composés de Fred Janus (chant, harmonica), Jonathan Blondel (contrebasse), Antoine Olivier (batterie) et Jérôme Rasson (guitare). Certainement pour ce dernier, c'est un peu comme revenir à la maison ici parce que Jérôme était sur le podium de 'DLB on Stage' l'année dernière avec son 'Rockin' 'Drinkin' Guys '. Quand on parle de Wallonie, on peut dire que même ces locaux 'Power Shake', 'Tournai' étant la porte à côté.

Avec 'Power' vous pouvez immédiatement définir la marche à suivre, parce que même si nous sommes au début de la nuit, ce groupe démontre toute sa puissance. Ils ne tirent pas leur nom d'une boisson protéinée mais simplement d'une chanson des rockers du groupe "The Paladins". Vous diriez presque qu'ils sont eux-mêmes fans, donc Tournai rencontre San Diego mais avec un côté psychédélique comme leur 'Boogie House'.

Faire une intro plutôt psychologique qu'un sourire apparaît sur la mascotte 'Géraldine'. Bon Mojo et immédiatement avec le 'You Got' qui suit, la tente est déjà en train de brûler. Avec quatre mecs semblables, il se passe toujours quelque chose sur scène. L'énergie qui émane de Fred Janus et du guitariste Jérôme Rasson les rend parfaitement assortis. Si 'The Bluesbones' peut encore faire de la prospection en Wallonie, cela compte également pour ce Power Shake, mais aussi pour la Flandre. Avec un mélange de racines et de blues, leur musique est tout simplement irrésistible. « Let’s The Power Shake » ce soir! 

L’ 'After Party' est pour 'Turtle Boogie' qui a alors le dernier mot et nous nous traînons vers le camping. Le lendemain on a de l'or dans la bouche car le «chef» Vic a commencé avec du bacon et des œufs, qu'est-ce qu'un homme veut de plus ... une chope? :-(

la compétition

Qui DLB on Stage est 'le MAX'